Pohyblivé krytky

Pohyblivé krytky

Pohyblivé krytky, řešení pro vytvoření kontinuity 

Dilatační spoje a pohyblivé krytky jsou zařízení určená pro vytvoření kontinuity na površích a pro absorbování strukturálních pohybů tahu a komprese podlah i samotných budov ve svislém, vodorovném i příčném směru. 

Pohyblivé krytky se pokládají na již existující povrchy, v místě průchodu mezi dvěma objekty stejné budovy, mezi dvěma podlahami nebo mezi podlahou a stěnou. Jejich funkcí je pokrýt strukturální pohyby a zabránit přenosu pnutí na stropní desky a na podlahu a zároveň zabránit jiným problémům rozměrové stability povrchů, způsobeným například sezonními teplotními výkyvy.  

Firma Profilpas nabízí rozsáhlou řadu spojů a pohyblivých krytek, schopných uspokojit tepelné a fyzické výkyvy na stěně i na podlaze. 

Typy značkových pohyblivých krytek od firmy Profilpas

Existují různé typy krycích profilů spojů, které se vzájemně liší strukturou, materiály a použitím. Bez ohledu na to, zda se jedná o stěny, podlahy, stropy nebo fasády, vložení technických spojů, které uspokojí fyzické variace materiálů, přispívá k zajištění strukturální integrity povrchu.  

Cílem je skutečně zachovat v neporušeném stavu to, co již bylo realizováno, a zejména účinnost tohoto řešení. Procover je řada značkových pohyblivých krytek od firmy Profilpas, která zahrnuje některé prvky s hliníkovou konstrukcí a s vložkou z pružného materiálu a další prvky z hliníku, mosazi a oceli.