Dilatační lišty pro podlahy

Dilatační lišty pro podlahy

Velká funkčnost pro jakoukoli potřebu

Dilatační lišty pro podlahy mají důležitou funkci, tj.  umožnit pohyby dilatace a kontrakce podlahy. Právě proto má jejich použití zcela rozhodující význam při pokládání podlah velkých rozměrů. 

Firma Profilpas, která si je vědoma klíčové role těchto výrobků, navrhla linii dilatačních lišt pro podlahy, schopných umožnit dilatace a kontrakce, jimž jsou materiály vystaveny v důsledku působení sezonních teplotních výkyvů. A to vše poskytnutím široké řady konečných úprav, navržených pro lepší přizpůsobení různým namáháním, kterým je obklad vystaven. Tyto výrobky, které firma Profilpas nabízí z různých materiálů, jsou pokládány v místě spojů rozčlenění na potěru nebo na průmyslové podlaze a kromě toho, že jsou účinné, jsou také mimořádně odolné a schopné snášet intenzivní průjezd vozidel i průchod chodců. 

Značkové dilatační lišty pro podlahy od firmy Profilpas

Řada dilatačních lišt pro podlahy od firmy Profilpas je tvořena dvěma liniemi: Certifix Projoint a Certifix Procover. Ve svých nejrůznějších variantách je linie Projoint tvořena dilatačními lištami z koextrudovaného PVC, hliníku, mosazi, oceli a vulkanizované EPDM, které umožňují jeho použití na velkých površích, vystavených častému procházení, na podlahách z keramiky a v pracovních prostředích, v nichž se používají paletové vozíky, vysokozdvižné vozíky a automobily. To vše při zaručení odolnosti vůči kompresi, dilataci a UV záření s cílem umožnit použití lišt v interiéru i v exteriéru. 

Řada Certifix Procover je tvořena krycími profily spojů z hliníku, vhodnými pro snášení příčných pohybů trakce a komprese v budovách velkých rozměrů, pro zakrytí strukturálních pohybů dilatace a komprese dvou různých nosných konstrukcí a pro vytvoření spojitosti na kompaktních plynulých konstrukcích.