Pohyblivé spoje

Pohyblivé spoje

Tajemství tkví ve správné směsi estetiky a funkčnosti


Kvalita života je často ovlivňována prostředím, ve kterém trávíme náš čas. Ať už se jedná o vlastní obydlí, pracoviště nebo veřejné prostory, snem všech je být obklopeni prostory, které jsou zároveň krásné i funkční. Firma Profilpas, která odedávna věnuje pozornost zachycení potřeb své klientely a účinnými odpověďmi na nové výzvy, vyvinula vysoce kvalitní řady, schopné spojovat tvary současného designu s praktičností.  

Pro jakoukoli příležitost použití

Z výrobků, které dokáží nejlépe koncentrovat firemní hodnoty, vynikají pohyblivé spoje, tj. praktické kroužky pro pružné spojení podlah, jejichž účelem je absorbovat pohyby dilatace a kontrakce, způsobené především tepelnými změnami. Jejich správné použití umožňuje zabránit tvorbě štěrbin a rozhodným způsobem ovlivňuje kvalitu a životnost pokládaných materiálů. Jedná se o základní prvek, protože podlaha nebo obklad, do kterého nebudou vloženy pohyblivé spoje, by mohl být vystaven malým pohybům, které by při dlouhodobém působení mohly vytvořit praskliny a nadzvednutí povrchů.

Zvolit si co nejvhodnější pohyblivý spoj pro vlastní potřeby je jednoduché. Volba závisí na typu obkladu, na tepelných výkyvech a na vzdálenosti mezi samotnými spoji. Tento prvek, který se nachází v místě rozčleňovacího spoje, který je umístěn na potěru, je schopen absorbovat veškeré vibrace přenášené obkladem.