Złącza dylatacyjne

Złącza dylatacyjne

Sekret to właściwe połączenie estetyki i funkcjonalności


Jakość życia zależy często od pomieszczeń, w których spędzamy czas. Niezależnie od tego, czy jest to dom, miejsce pracy czy miejsce użyteczności publicznej, każdy pragnie otaczać się pięknymi i funkcjonalnymi przestrzeniami. Firma Profilpas, która zawsze dąży do tego, aby wychwycić potrzeby swoich klientów i skutecznie reagować na nowe wyzwania, opracowała linie wysokiej jakości, łączące formy współczesnego wzornictwa z praktycznością. 

Do wszelkich zastosowań

Wśród produktów, które najlepiej wyrażają wartości firmy, wyróżniają się złącza dylatacyjne, czyli specjalne elastyczne pierścienie łączące do podłóg, które mają za zadanie niwelować ruchy rozszerzania i kurczenia się materiału powodowane głównie zmianami termicznymi. Ich prawidłowe użycie zapobiega powstawaniu pęknięć, co pozwala w decydującej mierze zachować jakość i trwałość ułożonych materiałów. Jest to niezwykle istotny element, ponieważ podłoga lub pokrycie bez złączy dylatacyjnych może ulegać niewielkim przesunięciom, które w perspektywie długoterminowej mogą powodować pęknięcia i podniesienie powierzchni.

Spośród dostępnej oferty można z łatwością wybrać złącze dylatacyjne odpowiadające naszym wymaganiom. Wybór zależy w istocie od rodzaju pokrycia, wahań termicznych i odległości między złączami. Układany przy profilu dylatacyjnym w jastrychu, element ten jest w stanie pochłaniać wszelkie drgania przenoszone przez pokrycie.