Sanibord - unutarnji/vanjski kutevi/završne kapice