Sanibord - unutarnji/vanjski kutevi/završne kapice

unutarnji/vanjski kutevi/završne kapice - BPT/25 unutarnji/vanjski kutevi/završne kapice - BPT/20
Tehničke specifikcije
Naziv proizvoda: BPT/20; BPT/22; BPT/25
Završne obrade:
bijela PVC
Zabilješke:

6 blister packs

Detalj

BPT/22 BPT/25 BPT/20