Sanibord - Vnitřní/vnější úhelníky /a koncovky

Vnitřní/vnější úhelníky /a koncovky - BPT/25 Vnitřní/vnější úhelníky /a koncovky - BPT/20
Technická specifikace
Název výrobku: BPT/20; BPT/22; BPT/25
Konečné úpravy:
bílá PVC
Poznámky:

6 blister packs

Výkresy sekce

BPT/22 BPT/25 BPT/20