Profili za keramiku

Profili za keramiku, čar više za svaki ambijent

Svako kućansko okruženje ima svoje osobno obilježje.  Nije bitno radi li se o modernom ili klasičnom stilu: ono što se ne smije zanemariti jeste primjena rješenja velikog estetskog utjecaja. U tu svrhu, pločice su idealne jer su realizirane u raznim bojama i od različitog materijala. Za postizanje rezultata po svim pravilima od bitnog je značaja koristiti profile za keramiku tvrtke Profilpas.

Profili i pločice mogu biti savršeni spoj, vodeći računa o izabranoj tipologiji. Postoje razne varijante pločica, ovisno o namjeni i vlastitom osobnom ukusu. Postoje i pločice koje su otporne na djelovanje atmosferskih čimbenika kao i one koje su u stanju izdržati trošenje i djelovanje sredstava za čišćenje. Postoje i podne pločice kao i druge krhkije koje su prikladne za zidove. Dostupni materijal je majolika i porculanski gres.

Kao u ramu

Profili za keramiku omogućavaju da se pločice uokvire kao slike i tako ističu njihovu vrijednost i dizajn. Od aluminija, čelika, mesinga i pvc-a, postoje mnogobrojne tipologije profila: neke su namjenski projektirane za zatvaranje i zaštitu vanjskih kutova keramičkih obloga, te se na ovaj način izbjegava neestetski i krhki rez pod kutom od 45 stupnja; ostali su projektirani posebice za finalnu obradu površina, te tako zadovoljavaju sve stilske potrebe.

Are you a professional?
Are you undecided about the correct profile for your environment?