PP Level DUO® - Glava + vijak + podloga

25/37/4 - Glava + vijak + podloga 37/61/4 - Glava + vijak + podloga 60/105/4 - Glava + vijak + podloga 94/169/4 -  Glava + vijak + podloga 150/280/4 - Glava + vijak + podloga 239/320/4 - Glava + vijak + podloga
Tehničke specifikcije
Naziv proizvoda: 25/34/4; 37/61/4; 60/105/4; 94/169/4; 150/280/4; 239/320/4
Primjena: Balkon i terasa
Zabilješke:

Glava + vijak + podloga 

glava za fuge od 4 mm - krilca 12 mm visine

25/37/4: podesiva visine 25 do 37 mm

37/61/4: podesiva visine 37 do 61 mm

60/105/4: podesiva visine 60 do 105 mm

94/169/4: podesiva visine 94 do 169 mm

150/280/4: podesiva visine 150 do 280 mm

239/320/4: podesiva visine 239 do 320 mm