PP Level Fix - Glava + vijak + podloga

PP Level Fix - Glava + vijak + podloga 37/61/4F - Head + screw + base PP Level Fix - Glava + vijak + podloga PP Level Fix - Glava + vijak + podloga PP Level Fix - Glava + vijak + podloga
Tehničke specifikcije
Naziv proizvoda: 25/37/4F; 37/61/4F; 60/105/4F; 94/169/4F; 150/280/4F
Primjena: Balkon i terasa
Zabilješke:

Glava + vijak + podloga 

glava za fuge od 4 mm - krilca 12 mm visine

25/37/4F: podesiva visine 25 do 37 mm

37/61/4F: podesiva visine 37 do 61 mm

60/105/4F: podesiva visine 60 do 105 mm

94/169/4F: podesiva visine 94 do 169 mm

150/280/4F: podesiva visine 150 do 280 mm