Inox profili 316

Inox profili 316

Uspješan spoj plod kvalitetnih materijala i privlačnog dizajna

Tvrtka Profilpas poznata je po korištenju materijala visoke kvalitete za realizaciju finalnih proizvoda. Zahvaljujući ovoj odlici tvrtka, koja posjeduje četrdesetogodišnje iskustvo i koja je oduvijek orijentirana ka inovaciji i istraživanju, veoma je cijenjena i postala je referentna točka u predmetnom sektoru.  Pored materijala izvrsne kvalitete, tvrtka oduvijek obraća pažnju na ljepotu, dizajn i finalnu obradu. Ovaj spoj koji sjedinjuje funkcionalnost i umjetnost, maksimalno dolazi do izražaja u jednom od najznačajnijih proizvoda za tvrtku: inox profili 316

Sve prednosti otpornog materijala lijepog za vidjeti

Inox profili 316 posebice su prikladni u ekstremnim uvjetima uporabe, neovisno radi li se o interijerima ili eksterijerima.  Inox čelik 316, naime, ima odličnu otpornost na glavne kemijske i atmosferske čimbenike, te na materijale kao što su vapno, žbuka i ljepila za pločice kao i na sredstva za čišćenje. Nadalje, ova posebna tipologija finalne obrade odlikuje se po otpornosti na korozivne tvari kao što su klor i slanost. Zahvaljujući bitnim karakteristikama inox profila 316 ovi proizvodi su u stanju zadovoljiti sve potrebe u bilo kom životnom prostoru, od tvornica do bolnica Da bi se istakli estetika i sjaj ovih predmeta, ipak, se preporuča da uvijek obratite pažnju prilikom delikatnih faza postavljanja i održavanja.