HangarBicocca v Miláně byl rekvalifikován firmou Profilpas

Metro Milan

Cenný příspěvek soklových lišt Metal Line

Nadace HangarBicocca je příspěvková organizace, která se zabývá současným uměním. Vznikla v roce 2004 konverzí jedné z průmyslových budov a od té doby se používá pro výstavy, události live, setkání, workshopy a didaktické laboratoře, otevřené veřejnosti a školám.  Aktuální určení zařízení HangarBicocca je úzce spjato s jeho historií. Skutečně právem patří mimořádnému případu průmyslové archeologie: vzniklo konverzí výrobního závodu Breda, firmy působící koncem 19. století, která působila ve strojním odvětví, vyráběla parní i elektrické lokomotivy a následně přešla do skupiny Ansaldo.   Po několika letech zanedbávání komplex HangarBicocca v roce 2004 zakoupila Skupina Pirelli, která byla již dlouho spojena s milánskou průmyslovou městskou čtvrtí, která potvrzuje její určení jako muzeálního střediska pro současné umění. Městská čtvrt Bicocca se dnes může pochlubit nejen zařízením HangarBicocca, ale i univerzitou Università degli Studi Milano-Bicocca, divadlem Teatro degli Arcimboldi a nadací Fondazione Pirelli.

Soklové lišty od firmy Profilpas pro HangarBicocca

Pro rekvalifikaci vstupního prostoru výstavního sálu Bicocca v dané budově byly zvoleny hliníkové soklové lišty od firmy Profilpas linie Metal Line. Jejich moderní design je v souladu s typem prostředí Hangaru, které si zachovalo hlavní strukturální prvky, jako je konstrukce mostového jeřábu lodí, je však přizpůsobeno stylu, který činí z této budovy příklad současného designu.

Podlahové lišty Metal Line 90/10

Konkrétně byl pro toto prostředí požadován a prozkoumán model soklových lišt 90/10. Metal Line 90, vyrobený z eloxovaného hliníku a nabízený s různými konečnými úpravami a v různých výškách, představuje maximální výraz minimalismu soklové lišty a umožňuje vytvořit rafinované spojení mezi stěnou a podlahou.  Díky vyčnívající lamele zaručuje dokonalé zakrytí obvodové oblasti, což je vlastnost, která uspokojuje potřeby technického charakteru na podlahách s plovoucím pokládáním při zakrytí i minimálních dilatačních prostor. Kromě toho se snadno a rychle instaluje na stěnu prostřednictvím vhodných lepidel. Soklová lišta Metal Line 90 je k dispozici také ve verzi Flex, tj. ohebný profil pro pokládání na místech, kde je zapotřebí sledovat křivočarý průběh podlahy.