Prostep SAR - aluminijski profili

aluminijski profili - Prostep SAR
Tehničke specifikcije
Naziv proizvoda: SAR/8/15; SAR/10/12
Dužina: 270
Visina: 8 - 10 - 12,5 - 15
Završne obrade:
srebro anodirani aluminij
Primjena: Primjena u stambenom prostoru / Vanjski prostor
Zabilješke:

pack 10 pcs