Dilatacijski profili

Dilatacijski profili

Velika funkcionalnost za svaku potrebu

 Dilatacijski profili imaju bitnu funkciju budući da omogućavaju širenje i sabijanje podova. Baš zbog toga njihova uporaba je od bitnog značaja prilikom polaganja podova velikih dimenzija. 

Tvrtka Profilpas je svjesna ključne ulogu koju imaju ovi proizvodi, te je stoga projektirala liniju dilatacijskih profila koji su u stanju riješiti probleme širenja i sabijanja kojima su materijali izloženi nakon sezonskih naglih promjena temperature. Klijentu je dostupan široki asortiman finalnih obrada, koje su proučene da se na najbolji način prilagode naprezanju kojima je izložena obloga. Tvrtka Profilpas je realizirala ove proizvode od različitog materijala; oni se polažu na razdvojne spojeve na košuljici ili na industrijskim podovima i ne samo da su efikasni, već su posebno otporni i u stanju su izdržati intenzivni promet pješaka i vozila. 

Dilatacijski profili tvrtke Profilpas

Asortiman dilatacijskih profila tvrtke Profilpas čine dvije linije: Certifix Projoint i Certifix Procover. Linija Projoint obuhvaća dilatacijske profile od ekstrudiranog pvc-a, aluminija, mesinga, čelika i vulkanizirane EPDM gume; mogu se koristiti na velikim površinama izloženim čestom prometu, na keramičkim podovima i u radnom ambijentu gdje se koriste paletari, viličari i vozila. Otporni su na skupljanje, širenje i na UV zrake, tako da se mogu koristiti i u interijerima i u eksterijerima. 

Linija Certifix Procover obuhvaća, naime, spojne profile od aluminija i čelika koji su u stanju izdržati poprečno širenje i skupljanje objekata velikih dimenzija, pokriti strukturne pokrete širenja ili sabijanja dvije različite noseće konstrukcije i kreirati kontinuitet na konstrukcijama sa neprekidnim prostorom između stupova.