Proangle

Proangle

Proangle je linija profila koji su projektirani za zatvaranje i zaštitu vanjskih kuteva keramičkih obloga. Ovi profili su preporučeni za izbjegavanje neestetskog kuta od 45 stupnjeva koji se stvara spajanjem dvije pločice pod kutom. Zahvaljujući kvadratnom obliku i esencijalnoj liniji, profili Proangle predstavljaju idealno rješenje za jasno definiranje polaganja keramičkih obloga kao što je porculanski gres. Profili Proangle realizirani su od aluminija, inox čelika, mesinga i PVC-a u različitim finalnim obradama. Nadalje, dostupni su i u izvedbi sa certificiranim antibakterijskim premazom, koji je u stanju smanjiti nagomilavanje bakterija do 99% te tako jamči visoku razinu higijene.

Proizvodi za Proangle