Kovové vnitřní úhelníky

Kovové vnitřní úhelníky
Technická specifikace
Název výrobku: 790/ MI; 790/ MIS
Výška: 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Konečné úpravy:
polished metal satin metal

Výkresy sekce

790/ MI - 790/ MIS