Profily pro balkóny a terasy  | Cerfix® Protec

Profily pro balkóny a terasy

Použití

PROTEC je řada ukončovacích profilů z lakovaného hliníku a z nerez oceli, určená pro pokládku dlažby na balkonech a terasách; tyto profily zaručují stékání dešťové vody z povrchu a zamezují přímému styku s podkladovou vrstvou a následnému prosakování. Slouží pro ochranu a ukončení vnějších betonových hran, proto je oblast využití velmi široká.
Jsou dostupní spojovací prvky pro rohy a spoje profilů.

PROTEC CPA jsou dostupné z lakovaného hliníku (CPAV) a nerez oceli (CPAI), s rozdílnými výškami.
Slouží pro ochranu a ukončení vnějších okrajů balkonů a teras.

PROTEC CPB jsou dostupné z lakovaného hliníku (CPBV) a nerez oceli (CPBI), s rozdílnými výškami.
Díky zvláštnímu průřezu jsou vhodné především tak, kde je kromě ochrany a ukončení vnějších okrajů nutné zaručit dokonalé stékání vody z podlahy a zamezit styku s podkladovou vrstvou.

PROTEC CPC jsou dostupné z lakovaného hliníku (CPCV) a nerez oceli (CPCI), s rozdílnými výškami.
Díky zvláštnímu průřezu a zvýšenému okraji jsou vhodné především tak, kde je kromě ochrany a ukončení vnějších okrajů balkonů a teras nutné zaručit dokonalé stékání vody z podlahy, zamezit styku s podkladovou vrstvou a zaručit vhodnou ochranu okrajů dlažby.

PROTEC CPDV jsou dostupné z lakovaného hliníku s rozdílnými výškami.
Tyto profily slouží pro ochranu a ukončení vnějších okrajů balkonů a teras a zaručují ochranu okrajů dlažby.

Fotogalerie

Technický nákres