Obvodové lišty Pro Kabely

Battiscopa passacavo (copy)

Dilatační lišty jsou vhodné zejména pro pokládání keramických podlah na velkých plochách, mají důležitou funkci umožnit expanzi a / nebo kontrakci podlahy. Dilatační lišty pro podlahy vyráběné firmou Profilpas se pokládají v souladu s členícími spoji přítomnými ve stěrce nebo na průmyslové podlaze.

Materiály použité k výrobě dilatačních lišt, konstrukčních spojů nebo stykových desek jsou vybírány v závislosti na použití výrobku. Koextrudované PVC, které se používá například v řadě Cerfix® Projoint DIL NJ – NL, poskytuje nezbytnou pružnost spoje, a to jak pro kompresi, tak trakci podlahy.

Hliník, mosaz a ocel jsou vhodné zejména pro realizaci pohyblivých spojů při pokládání keramických podlah, u nichž se předpokládá intenzivní pohyb jak automobilů, tak chodců.